Press "Enter" to skip to content

La televizor se vorbește de un viitor strălucit dar uite care este prezentul! Raport Salvaţi Copiii despre situaţia copiilor din România: sărăcie lucie, mortalitate ridicată, abandon şcolar masiv

Peste o treime dintre copii trăiesc sub pragul sărăciei, cu un clivaj cronic între urban şi rural în ceea ce priveşte drepturile de bază – sănătate, educaţie, viaţă – şi un abandon şcolar care îşi pune amprenta asupra dezvoltării societăţii, arată un raport al Organizaţiei Salvaţi Copiii.

România are cea mai mare rată a mortalităţii în rândul copiilor din Uniunea Europenă, cu un capitol separat al mortalităţii sub un an, iar deprivarea materială severă în rândul copiilor sub 6 ani (21,5%) este cea mai ridicată din UE (media este de 5,9%).

Raportul asupra drepturilor copilului în România, realizat de Organizaţia Salvaţi Copiii România şi Avocatul Poporului analizează situaţia copilului şi a drepturilor sale în România şi scoate în evidenţă faptul că progresele înregistrate în ultimul deceniu sunt fie modeste (rata mortalităţii infantile, protecţia împotriva violenţei, combaterea sărăciei, sistemul de protecţie), fie nule (educaţie, protecţie medicală, protecţia copiilor cu dizabilităţi). Mai mult, condiţiile de viaţă şi de accesibilitate la servicii s-au agravat în cazul copiilor de etnie romă şi a copiilor cu dizabilităţi, mai arată raportul.

„Tabloul general al felului în care sunt cu adevărat garantate drepturile copiilor în România este unul încă dramatic. Copiii sunt expuşi sărăciei extreme în număr mai mare decât adulţii, iar clivajul rural/urban este unul cronicizat, iar asta înseamnă acces retricţionat la servicii medicale şi de sănătate. Sărăcia are consecinţe grave şi pe termen lung, atât în privinţa educaţiei, cât şi a expunerii la diferite forme de abuz. Scopul acestui Raport este să ne ajute pe toţi – actori sociali sau politici – să dezvoltăm programe dedicate copiilor, exact acolo unde e nevoie”, a precizat preşedintele executiv Salvaţi Copiii România, Gabriela Alexandrescu.

loading...

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *