Press "Enter" to skip to content

Semnificația motivelor tradiționale românești! Simbolurile precum rombul, coloana, soarele, arcada, bradul, crucea, colţii lupului, clepsidra, transformă o simplă pânză intr-un veșmânt plin de semnificație și istorie.

NU CITITI!!! NU CITITI!!!!!
Nimic interesant… doar “Românii adevarați” citesc asa ceva!!!!

Semnificația motivelor tradiționale românești

Simbolurile precum rombul, coloana, soarele, arcada, bradul, crucea, colţii lupului, clepsidra, transformă o simplă pânză intr-un veșmânt plin de semnificație și istorie.

Rombul recunoscut foarte bine în arta lui Brancuși și mai ales coloana Infinitului reprezentând uniunea dintre cer și pâmânt, el găsindu-se cu precădere atât în portul tradițional cât și în sclupturi, vase, picturi bisericești.

Soarele simbolizează căldură și viață, început și sfârșit și unul dintre simbolurile arhetipale care se răgăsește în toate culturile lumii. Soarele dă viața și o ia, întreține viața și o distruge.Tot din el izvorăște semnificația horei românești, ea însemnand bucurie, entuziasm caldură și viață.

loading...

Unghiul este folosit ca simbol pentru zeităţi, şi are rolul de a da sensul, şi rolul semnului vieţii îndestulate, sensul de spre mai bine, sensul vieţii.
Segmentele ca liniile pe un raboj, simbolizează mulţimea, numărul, astfel cele două linii gemene simbolizează puterea perechii, 3 linii paralele amintesc de cele 3 etape ale vieții: nașterea, cunoașterea de sine, moartea. Patru linii paralele poartă simbolul abundenței și un semn al Zeiței Fertilității și a Pământului. Folosite alternate linii mari si mici, s-au folosit pentru a vorbi despre vechi si nou, despre mamă şi fiică.

Spirala înseamnă energie, mișcare universală care se regăsește şi în om. Una dintre culturile în care s-a regăsit acesta este Cucuteni. Spirala plană, cu volute multiple, împerecheate şi îmbrăţişate în lanţ, a fost adaptată de femeile din cultura Vadastra pentru a putea fi cusută pe reţeaua firelor şi fibrelor textile. Astfel liniile curbe s-au transformat către spirale unghiulare. Zeiţa Pasăre era şi ea împodobită cu aceste spirale unghiulare.
Mai apoi, din spirale, au derivat şi alte semne mistice vitale: „S”-urile, compuse din 2 volute opuse şi „coarnele berbecului, compuse din 2 volute în oglindă.
Hașurile sunt un simbol pentru apă, abundenţă, spor. Aşezările de pe malul lacurilor sau ale apelor liniştite au avut liniile lor, paralele, drepte. Aşezărilor de lângă râuri învolburate le corespund liniile ondulate, chiar agitate.
Atunci când alternau situaţiile, alternau şi liniile: drepte şi ondulate. Prezenţa liniilor aminteşte că viaţa nu era posibilă decât în prezenţa apei. Pentru primii agricultori, liniile orizontale au fost intersectate cu linii oblice, pentru a desena o plasă, pentru a exprima un mediu foarte fertil; abundenţa.

Cercul este simbolul regenerării, al mişcării fără de început şi sfârşit. În special în cultura PreCucuteni, s-au folosit multe cercuri, cercuri concentrice, ca semn al regenerării, asociat imaginii solare. S-a descoperit faptul că oamenii culturii Cucuteni îşi abandonau aşezările, ardeau tot în urma lor şi îşi reconstruiau o nouă aşezare, de la zero. Acest ritual îl repetau la cca 100 de ani. Dacă vedem 2 cercuri concentrice cu haşură între ele, acest concept aminteşte că regenerarea este posibilă doar în prezenţa apei. Cercul, împreună cu spirala, volută şi alte linii curbe, au fost considerate semne Cereşti, reprezentând puterea Cerului asupra vieţii.

loading...

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *